Your browser does not support JavaScript!

 

:::
:::
第3屆「創意校歌-好歌大家唱合唱大賽」成績揭曉

大 學 組:冠軍-四觀二甲、亞軍-四觀一甲、季軍-四食一甲、殿軍-四護一甲、第五名-四護二甲。
專 科 組:冠軍-五觀三甲、亞軍-五護三甲、季軍-五護一丙、殿軍-五護一甲、第五名-五護二乙。
優勝班級:五餐一甲、五觀二甲、五護一丁、五護二丙、五護一乙。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀏覽數